Nedan är en eldriven rullställning installerad i Smögens reningsverk, Uppdragsgivare: MarkBygg.

Kontakta oss:

Johan  070-527 61 62  johan@bvab.nu